How is everything going https://www.levitradosageus24.com/ levitra online safe this morning?

O nas

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RÓWNE SZANSE"

Krótka historia z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Lubinie od 2004 roku.

Stowarzyszenie zostało założone z końcem grudnia 2004 roku. W 2005 roku Stowarzyszenie kupiło od miasta nieruchomość przy ulicy Kukuczki 39 (była ulica Pawia) z obiektem w którym działało przedszkole. Budynek po wykonanej ekspertyzie przez biegłego nie nadawał się do użytkowania, remontu a jedynie do wyburzenia. Budynek został wyburzony w 2005 roku. Zaczęto przygotowywać dokumentację na budowę obiektu, który ma być przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W 2006 roku ze zgromadzonych środków wykonano następujące prace przy budowie warsztatów terapii zajęciowej i świetlicy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych:

- rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej na obiekcie
- wykonanie przyłącza instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- wykonanie płyty żelbetonowej, czyli tzw. Stanu "0"
- wykonanie przyłącza energetycznego, czyli tzw. docelowa skrzynka "Zetka".

Kolejne lata to okres w którym dzięki środkom uzyskanym od ludzi dobrej woli kontynuowano prace budowlane na obiekcie. Wystawione ściany budynku pozwoliły po raz pierwszy zobaczyć zarys całości. Dopiero rok 2011 r. uzyskane dofinansowania, darowizny od osób dla których los niepełnosprawnych nie jest obojętny spowodował przyśpieszenie prac.

Uwieńczeniem wieloletnich starań, wysiłków w grudniu 2011 r. było rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk”. Równy rok później powstał Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko”.

Stowarzyszenie prowadziło działalność w następujących obszarach:

- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo, ruchowo i z niepełnosprawnościami sprzężonym,
- współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
- pomoc przy wypełnianiu wniosków na turnusy rehabilitacyjne,
- pomoc przy doborze sprzętu rehabilitacyjnego,
- organizacja w Centrum Kultury Muza cyklicznych koncertów charytatywnych wraz z warsztatami artystycznymi z udziałem wielu artystów tak z Polski jak i z zagranicy,
- organizacja imprez z okazji dnia dziecka, mikołajków oraz innych uroczystości w których biorą udział osoby niepełnosprawne,
- organizacja spotkań wigilijnych, w których corocznie uczestniczy ponad 100 osób,
- warsztaty muzyki Gospel i koncertu charytatywnego, którego gościem specjalnym byli wokaliści o międzynarodowej sławie z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i inni,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w powiecie i w mieście.

Oraz wiele innych których nie sposób tu wymienić.

Poniżej przedstawiamy:
WIZUALIZACJE OŚRODKA

Partnerzy, przyjaciele, sponsorzy

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobą niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania niezbędnych umiejętności do podjęcia pracy.

Kontakt

Warsztat Tarapii Zajęciowej "Słoneczko" i "Promyk"

Kukuczki 39
59-300 Lubin

Telefon: 76 842-00-21