Krótka historia z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Lubinie od 2004 roku.

Stowarzyszenie zostało założone z końcem grudnia 2004 roku. W 2005 roku Stowarzyszenie kupiło od miasta nieruchomość przy ulicy Kukuczki 39 (była ulica Pawia) z obiektem w którym działało przedszkole. Budynek po wykonanej ekspertyzie przez biegłego nie nadawał się do użytkowania, remontu a jedynie do wyburzenia. Budynek został wyburzony w 2005 roku. Zaczęto przygotowywać dokumentację na budowę obiektu, który ma być przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W 2006 roku ze zgromadzonych środków wykonano następujące prace przy budowie warsztatów terapii zajęciowej i świetlicy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych:

 • rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej na obiekcie
 • wykonanie przyłącza instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • wykonanie płyty żelbetonowej, czyli tzw. Stanu "0"
 • wykonanie przyłącza energetycznego, czyli tzw. docelowa skrzynka "Zetka".

Kolejne lata to okres w którym dzięki środkom uzyskanym od ludzi dobrej woli kontynuowano prace budowlane na obiekcie. Wystawione ściany budynku pozwoliły po raz pierwszy zobaczyć zarys całości. Dopiero rok 2011 r. uzyskane dofinansowania, darowizny od osób dla których los niepełnosprawnych nie jest obojętny spowodował przyśpieszenie prac.

Uwieńczeniem wieloletnich starań, wysiłków w grudniu 2011 r. było rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk”. Równy rok później powstał Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko”.

Stowarzyszenie prowadziło działalność w następujących obszarach:

 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo, ruchowo i z niepełnosprawnościami sprzężonym,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków na turnusy rehabilitacyjne,
 • pomoc przy doborze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • organizacja w Centrum Kultury Muza cyklicznych koncertów charytatywnych wraz z warsztatami artystycznymi z udziałem wielu artystów tak z Polski jak i z zagranicy,
 • organizacja imprez z okazji dnia dziecka, mikołajków oraz innych uroczystości w których biorą udział osoby niepełnosprawne,
 • organizacja spotkań wigilijnych, w których corocznie uczestniczy ponad 100 osób,
  warsztaty muzyki Gospel i koncertu charytatywnego, którego gościem specjalnym byli wokaliści o międzynarodowej sławie z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i inni,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w powiecie i w mieście.

Oraz wiele innych których nie sposób tu wymienić.

Zarząd

Prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie: Dariusz Jankowski

Wiceprezes zarządu: Janusz Wojtasik

Członek zarządu: Zbigniew Franczak

Sekretarz: Danuta Jełowicka

Skarbnik: Danuta Klocek

Komisja rewizyjna: Krystyna Rybarczyk, Bożena Stendera, Bożena Urban

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "Promyk": Jarosław Przygodzki

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "Słoneczko": Aneta Więcek- Zabłotna

Pracownie

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania niezbędnych umiejętności do podjęcia pracy. Głównym środkiem do realizacji tego celu jest terapia prowadzona w różnych pracowniach.
W Lubinie w grudniu 2011 roku przy ul. Kukuczki 39 powstał Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk”. Założycielem jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Lubinie. Równy rok później powstał Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko”.

 • Pracownia rękodzieła

  Pracownia rękodzieła zajmuje się wykonywaniem wielu wspaniałych ozdób na różne okazje. Uczestnicy uczą się podstawowych zasad sztukaterii zdobnictwa, malowania ozdób, wycinania za pomocą różnych urządzeń, wykonywania kartek okolicznościowych. Duży nacisk stawiany jest na dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP, odpowiedzialności za własną pracę, wpajanie szacunku dla innych, porządkowania stanowiska pracy i całej pracowni.

 • Pracownia gospodarstwa domowego

  W pracowni gospodarstwa domowego uczestnik ma możliwość przygotowania prostych posiłków, poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z zasadami BHP, nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi, poznanie różnych artykułów spożywczych oraz ich obróbki.

 • Pracownia krawiecka

  W pracowni krawieckiej uczestnicy uczą się samodzielnego projektowania oraz wykonywania prac krawieckich i ozdobnych. Każdy uczestnik poznaje indywidualnie przybory, narzędzia urządzenia krawieckie jak i rodzaje tkanin. Uczą się podstawowych ściegów ręcznych oraz ozdobnych przyszywając różne elementy. Uczestnicy wykonują samodzielnie zaprojektowane maskotki, które później są sprzedawane na kiermaszach okolicznościowych. Każdy z uczestników poznaje elementarne zasady bezpiecznej pracy na pracowni.

 • Pracownia ogrodniczo - florystyczna

  Do głównych zadań pracowni ogrodniczo - florystycznej należą podstawowe zasady prowadzenia, rozwoju oraz rozmnażania i pielęgnowania roślin, nauka wysiewu, nawożenia oraz przycinania krzewów. Plan pracy pracowni uzależniony jest od pór roku, warunków atmosferycznych i predyspozycji uczestnika. W okresie wiosennym uczestnicy zdobywają i kształtują podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się urządzeniami i narzędziami ogrodniczymi zgodnie z przepisami BHP. Uczestnik kształtuje swoją wiedzę z zakresu prawidłowej architektury krajobrazu oraz kultury pracy.

 • Pracownia ceramiczna

  Pracownia ceramiczna zajmuje się poznaniem i rozróżnianiem różnych technik obróbki gliny oraz mas plastycznych. Uczestnicy kształtują swoje zdolności manualne, tworząc samodzielne własne projekty mis, dzbanów, garnków i różnorodnych figur ceramicznych. Tworząc różnorodne wytwory, uczestnicy nabywają gruntowną wiedzę bezpiecznej pracy i obsługi pieca. Zadaniem pracowni ceramicznej jest także wypracowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, co do wykonywanego wytworu, motywowanie do działania, poprawienie koncentracji uwagi oraz wyrobienie cierpliwości. Pod okiem terapeuty każdy z uczestników uczy się zasad i techniki zdobnictwa wykonanych wytworów ceramicznych.

 • Pracownia techniczna

  W pracowni technicznej każdy uczestnik uczy się w jaki sposób posługiwać się narzędziami i urządzeniami będącymi na jej wyposażeniu. Wspólnie pod okiem terapeuty uczestnicy szlifują swoją wiedzę, w jaki sposób dokonać drobnych napraw, posługiwać się wyrzynarką, wiertarką, różnego rodzaju szlifierkami i opalarkami. Podczas swojej pracy uczestnicy samodzielnie dobierają różnego rodzaju farby i uczą się malować na różnych powierzchniach. Wszyscy pracują według ściśle określonego harmonogramu pracy, gdzie duży nacisk kładzie się na przypomnienie przepisów BHP.

 • Pracownia stolarska

  Pracownia stolarska zajmuje się poznawaniem różnych technik stolarskich, usprawnieniem czynności manualnych rąk i palców, rozwojem wyobraźni i twórczości przestrzennej. Każdy z uczestników zdobywa podstawową wiedzę z zakresu obróbki drewna, sklejki i innych materiałów drewnopodobnych. Za pomocą urządzeń stolarskich wspólnie w grupie wykonywane są różnego rodzaju ozdoby i wytwory na bazie drewna. W pracowni tej każdy uczestnik uczy się różnych technik pokrywania farbami powłok drewnianych, wypalania, spreyowania a także doboru odpowiedniej gramatury papieru ściernego. Przed przystąpieniem do pracy przypomina się o podstawowych zasadach bezpiecznej higieny pracy, obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi i porządkowania stanowiska pracy.

 • Pracownia muzyczno – teatralna

  Głównym celem pracowni muzyczno – teatralnej jest rozwijanie zdolności i umiejętności wokalnych, teatralnych, wyrabianie podstawowych nawyków i form gry ciałem oraz ruchem mimiki twarzy. Uczestnicy zespołowo odgrywają krótkie scenki i teatrzyki, które wcześniej sami tworzą. Podstawowym celem pracowni jest poznanie różnych instrumentów muzycznych i nauka gry na nich. Uczestnicy uczą się nowych melodii i piosenek. Pracownia muzyczno – teatralna uczy radzenia sobie ze stresem, z monotonią codzienności oraz oswaja do życia w środowisku innych ludzi. Zajęcia obfitują takżew naukę tańca i śpiewu. Podstawą każdych zajęć jest przypomnienie panujących zasad bezpiecznej higieny pracy oraz utrzymania porządku na stanowisku pracy.

 • Pracownia fotograficzno - poligraficzna

  Pracownia fotograficzno – poligraficzna jest miejscem, w którym uczestnicy zdobywają wiedzę
  i kształtują swoje zdolności oraz umiejętności pracy z urządzeniami poligraficznymi oraz introligatorskimi.
  Rehabilitacja w tej pracowni odbywa się poprzez utrwalanie umiejętności kserowania, skanowania, drukowania, oprawy prac, przepisywania różnym pismem, wykonywania fotografii, laminowania, bindowania oraz rozmaitych zadań manualnych. Uczestnicy poznają podstawowe techniki fotografii a także ich zastosowanie praktyczne oraz artystyczne. Doskonalą umiejętności wykonywania zdjęć fotografii studyjnej, plenerowej, zdjęć portretowych, martwej natury, architektury. Doskonalą również umiejętność tworzenia własnych kartek okolicznościowych, pudełek, opakowań oraz torebek. Każdy podopieczny uczy się również zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń, a także higieny stanowiska pracy.

 • Pracownia gospodarstwa domowego

  W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się poprawnej etykiety zachowania przy stole, przyrządzania drobnych posiłków, deserów i napoi. Na każdych zajęciach uczestnicy gotują pod okiem instruktora określone danie. Nabywają umiejętności obsługi urządzeń gospodarstwa domowego takich jak: kuchnia elektryczna, mikrofalówka, zmywarka, piekarnik elektryczny, lodówka, mikser, blender, żelazko, pralka itp.. Pod koniec zajęć uczą się w jaki sposób nakrywać do stołu, podawać dania, odczytywać przepisy a także wykonywać prace porządkowe. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy zakładają odzież ochronną w postaci fartuchów i przypominają zasady BHP.

 • Pracownia plastyczno - ceramiczna

  Pracownia plastyczno – ceramiczna jest miejscem, gdzie każdy uczestnik ma możliwość ekspresji poprzez malowanie za pomocą różnych technik takich jak rysowanie kredkami, węglem, malowanie farbami akrylowymi, olejnymi, spreyami oraz wykonaniem różnych grafik. Uczestnicy uczą się zastosowania różnego rodzaju pędzli, akcesoriów. Oprócz zajęć plastycznych wykonują zadania w pracowni ceramicznej, gdzie uczą się podstawowych zasad obsługi pieca, obróbki gliny i form plastycznych, doboru odpowiednich form do wytworzenia naczyń ceramicznych oraz innych ozdób. Samodzielnie wykonane ozdoby sprzedawane są na kiermaszach okolicznościowych przez samego wykonawcę. Przed przystąpieniem do zajęć każdy uczestnik jest przeszkolony z zakresu przepisów BHP i higieny stanowiska pracy w pracowni.

 • Pracownia rehabilitacji ruchowej

  W zajęciach rehabilitacyjnych biorą udział wszyscy podopieczni warsztatu. Głównym celem jest usprawnienie i utrzymanie wydolności fizycznej uczestników. Celem zajęć rehabilitacji ruchowej jest zapobieganie schorzeniom oraz rozwijanie ogólnej sprawności. Program zajęć został dostosowany do umiejętności i potrzeb poszczególnych osób. Rehabilitacja prowadzona jest w grupach utworzonych pod względem jednostek chorobowych i sprawności psychofizycznej a oprócz zajęć grupowych część osób objęta jest indywidualnym programem rehabilitacyjnym.