How is everything going https://www.levitradosageus24.com/ levitra online safe this morning?

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie za rok 2014

Partnerzy, przyjaciele, sponsorzy

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobą niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania niezbędnych umiejętności do podjęcia pracy.

Kontakt

Warsztat Tarapii Zajęciowej "Słoneczko" i "Promyk"

Kukuczki 39
59-300 Lubin

Telefon: 76 842-00-21