How is everything going https://www.levitradosageus24.com/ levitra online safe this morning?

Zarząd

Prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie:
Dariusz Jankowski

Wiceprezes zarządu:
Janusz Wojtasik

Członek zarządu:
Zbigniew Franczak

Sekretarz:
Danuta Jełowicka

Skarbnik:
Danuta Klocek

Komisja rewizyjna:
Krystyna Rybarczyk
Bożena Stendera
Bożena Urban

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "Promyk":
Jarosław Przygodzki

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "Słoneczko":
Aneta Więcek- Zabłotna

Partnerzy, przyjaciele, sponsorzy

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobą niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania niezbędnych umiejętności do podjęcia pracy.

Kontakt

Warsztat Tarapii Zajęciowej "Słoneczko" i "Promyk"

Kukuczki 39
59-300 Lubin

Telefon: 76 842-00-21