Pomagamy profesjonalnie

„Fundacja Przystań w Ścinawie” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie zakończyła rekrutację do projektu pt. „Pomagamy profesjonalnie” w ramach oferty wspólnej w zakresie „Asystentura osób niepełnosprawnych Subregion legnicko-głogowski”. Od dzisiaj świadczymy kompleksowe działania w zakresie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców pięciu powiatów subregionu legnicko-głogowskiego (legnicki, lubiński,…
Dowiedz się więcej