ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin
76 842 00 21
rowne@rowneszanse.lubin.pl

Pomagamy profesjonalnie

Created with Sketch.

Pomagamy profesjonalnie

„Fundacja Przystań w Ścinawie” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie zakończyła rekrutację do projektu pt. „Pomagamy profesjonalnie” w ramach oferty wspólnej w zakresie „Asystentura osób niepełnosprawnych Subregion legnicko-głogowski”. Od dzisiaj świadczymy kompleksowe działania w zakresie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców pięciu powiatów subregionu legnicko-głogowskiego (legnicki, lubiński, polkowicki, górowski i głogowski). W naszym projekcie weźmie udział 8 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy będą świadczyć usługi asystenckie dla 11 osób niepełnosprawnych mieszkańców 5 powiatów – powiat legnicki ( 1 osoba), powiat polkowicki (1 osoba), powiat górowski (1 osoba), powiat głogowski (1 osoba) i powiat lubiński ( 7 osób). W projekcie uczestniczy 5 mężczyzn i 6 kobiet powyżej 18 r.ż.: do 30 lat -2 osoby, do 40 lat – 4 osoby, do 52 lat – 3 osoby, do 60 lat – 1 osoba, do 88 lat – 1 osoba. Wśród beneficjentów zadania 6 osób posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a 5 osób umiarkowany. W grupie 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz 2 osoby poruszające się za pomocą kul. Po raz pierwszy z takiego wsparcia skorzysta 10 osób, a 1 osoba z Legnicy brała już udział w podobnym programie reaalizowanym przez miasto Legnica w 2018r.  Wśród zrekrutowanej dom projektu grupy 10 osób, to mieszkańcy małych miejscowości i obszarów wiejskich, a 1 osoba jest mieszkańcem dużego miasta.

W 2020r. asystenci przepracują 2.333h w ciągu 10 miesięcy, tj. średnio po 20h miesięcznie.

Usługi asystenckie, to wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej i zainteresowań; organizację czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu; wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych; wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie w imprezach kulturalnych i sportowych;  wsparcie w obowiązkach domowych; wsparcie opiekunów faktycznych  w realizacji ich potrzeb (wizyty u lekarza, rehabilitacja, załatwianie spraw prywatnych i w instytucjach, niezbędne zakupy, czy możliwość odpoczynku od codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną) oraz czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne podczas ich

Projekt asystentury osób niepełnosprawnych subregion legnicko-głogowski jest finansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego (100.000,00 zł) oraz środków własnych Fundacji Przystań w Ścinawie i Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” (3.534,31 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *