ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin
76 842 00 21
rowne@rowneszanse.lubin.pl

Pomagamy nadal

Created with Sketch.

Pomagamy nadal

„Fundacja Przystań w Ścinawie” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie realizują dwu letni projekt pt. „Pomagamy profesjonalnie” w ramach oferty wspólnej w zakresie „Asystentura osób niepełnosprawnych Subregion legnicko-głogowski”. W 2020r. projekt realizowany jest od 27.02.2020r. , a usługi asystenckie dla 11 osób niepełnosprawnych realizowane są od 20.03.2020r.

Zgodnie z umową z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, świadczymy kompleksowe działania w zakresie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców pięciu powiatów subregionu legnicko-głogowskiego (legnicki, lubiński, polkowicki, górowski i głogowski).

Dodatkowo w projekcie, zatrudnieni asystenci zostali profesjonalnie przeszkoleni przez psychologa, który przeprowadził dwa szkolenia po 2h w zakresie podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami zależnymi, trening twórczego rozwiązywania problemów,  asertywność, sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych. Ratownik medyczny przeprowadził dwa szkolenia po 2h w zakresie pomocy przedmedycznej na fantomie. Przeprowadzono szkolenie w zakresie standardów pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej , po którym asystenci otrzymali certyfikaty „Asystent osoby niepełnosprawnej”.

Projekt asystentury osób niepełnosprawnych subregion legnicko-głogowski jest finansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego (100.000,00 zł) oraz środków własnych Fundacji Przystań w Ścinawie i Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *